top of page

החזרים מקופות החולים

בלחיצה על שם הקופה תועברי לדף אתר האינטרנט שלה, המתייחס להחזרים בנוגע להנקה.

שירותי בריאות כללית- 
החזר של 60 ש"ח על יעוץ הנקה, ועד 5 מפגשים, עד גיל חצי שנה (לא מסל ההיריון).


קופת חולים לאומית- 
כחלק מסל ההיריון ישנו החזר כספי עבור 2 יעוצי הנקה (לכל ההיריונות) בגובה של 80% מהתשלום ובתקרה לפי סוג הביטוח: לאומית כסף 118 ש"ח לכל יעוץ הנקה / לאומית זהב 176 ש"ח לכל יעוץ הנקה


מאוחדת שיא-
החזר כספי עבור 2 יעוצי הנקה בשנת חברות ועד 75% מהתשלום (מחוץ לסל ההיריון). כמו כן ישנה השתתפות של הקופה באביזרים תומכי הנקה (כגון משאבות).


מכבי שלי- 
התייעצות עם יועצות הנקה מטעם הקופה.


* לבירור זכאות לשירות מומלץ ליצור קשר עם מוקדי השירות של קופות החולים.
* מומלץ לבדוק זכאות להחזר מול ביטוחי הבריאות הפרטיים.

bottom of page