החזרים מקופות החולים

​בתחילת שנת 2019 חל שינוי בגובה ההחזרים שמעניקות הקופות עבור יעוצי הנקה. 

להלן התנאים של קופות החולים.

בלחיצה על שם הקופה תועברי לדף אתר האינטרנט שלה, המתייחס להחזרים בנוגע להנקה.

שירותי בריאות כללית- 
השתתפות עצמית בגובה 150 ש"ח בתיאום עם יועצות שבהסדר.

קופת חולים לאומית- 
כחלק מסל ההיריון ישנו החזר כספי עבור 2 יעוצי הנקה בגובה של 80% מהתשלום ובתקרה לפי סוג הביטוח: לאומית כסף 110 ש"ח לכל יעוץ הנקה / לאומית זהב 164 ש"ח לכל יועץ הנקה

מאוחדת שיא-
כחלק מסל ההיריון ישנו החזר כספי עבור 2 יעוצי הנקה בשנת חברות ועד 75% מהתשלום. כמו כן ניתן החזר של 75% מההוצאה עבור משאבת חלב. 

מכבי שלי- 
החזר של 70% הנחה ועד 210 ש"ח לביקור ראשון ו- 60 ש"ח לביקור שני.

בקרוב מאוד צפויים גם הסדרים עם ח.ב.ר. עבור נשות קבע.